Tekstboks: Dobbeltdiagnose, misbrug, psykisk syg,  dobbeltdiagnosticerede, afhængige, psykiatri, dobbelt problematiserede,  afhængigheder, psykiatriske, dobbeltdiagnoser, misbruger, storforbruger, Supervision, terapi, rådgivning, sjælesorg, motivation, krise, ledelse, pædagogik, diakonifaglig, familierådgivning, diakoni, vejledning, undervisning, relationspædagogik, konsultation, misbrugsrådgivning, specialist, formidling, speciale, sparring, professionel, menneskesyn, værdier, din vision, dinvision, sognemedhjælper, frivillig, socialfaglig medarbejder, leder, forstander, afdelingsleder, souschef, stedfortræder, Manglende identitet, lav selvværd, ingen selvtillid, svag integritet,  forsvarsmekanismer, primitive, værdier, holdninger, systemisk, leder, anerkendende, holistisk, helhedsbehandling, psykodynamisk, kritisk, lineær, cirkulær, maturana, rene, boye, knudsen, luhmann, haslebo, udfordring, forventning, sparre, nedskæring, kvalitet, kvalitetsreform, den svære samtale, værdibaseret, akkreditering, Marte Meo, Kempler, diakon,  socialpædagog, supervisor, familierådgiver, diakonhøjskolen, misbrugsrådgiver, diakon, præst, sygeplejerske, ergoterapeut, terapeut, social og sundhedsassistent, sosu, ssa, socialrådgiver, socialformidler, kateket, medarbejder, politiker, embedsmænd, forvaltning, kriminalforsorg, kif, Børnehaver, skole fritids ordning, skole, døgninstitutioner, dagtilbud, væresteder, herberg, pensionater, dagbehandling, døgnbehandling, døgntilbud, SFO, skoler, integrerede, forsorgshjem, caféer, dagplejer, vuggestue, socialpsykiatri, botilbud, opholdssteder, diakonale, genbrugsbutik, frivillige, center, misbrugscenter, forvaltning, børn, voksne, unge, teenager, pubertet, små, indskoling, mellemskolen, overbygning, §141, §81, §85, §86, §101, §02, §107, §108, §110,  §78, serviceloven, sundhedsloven, straffulbyrdelse sloven, sel, sul, ADHD, skizofren, skizoid,  boderline, depressiv, mani, OCD, HOPE, skizofreni, Dansk Diakoniråd Danske Diakonhjem Den danske Diakonissestiftelse  Diakonelever på Diakonhøjskolen Diakonforbundet 
Siden 1. januar 1995 har WHOs diagnoseliste (ICD-10) været anvendt i Danmark. Hovedgrupperne er: F0  -  Organiske psykiske lidelser, dvs. lidelser eller tilstande, der skyldes beskadigelse eller sygdom, der påvirker hjernens funktion. F1  -   Misbrugsbetingede psykiske lidelser eller tilstande. F2  -  Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, akutte og forbigående psykotiske tilstande samt skizo-affektive sindslidelser. F3 -  Affektive sindslidelser (mani - depression). F4 -  Nervøse og stress-relaterede tilstande eller lidelser. F5 -  Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (spise- og søvnforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser). F6 - Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd. F7 -  Mental retardering F8 -  Psykiske udviklingsforstyrrelser (herunder autisme). F9 -  Adfærds- og eller opvækst , dinvision, følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom

dinVision

Din vision - Vores mål

René Boye Knudsen

Bovænget 20

7000 Fredericia

 

Telefon: 51 26 13 50

Mail: info(@)dinvision.dk

 

www.dinVision.dk

Supervision - Rådgivning - Terapi

supervision, rådgivning, terapi, familierådgivning, ledersparing, kollegial respons, den svære samtale, pårørende, dobbeltdiagnose, ADHD, misbrug, psykiatri, relationspædagogik, undervisning, afhængighedsterapi, rekruttering, konfliktopløsning, fastholdelse, forandringsprocesser.

 

Ledere, diakoner, socialfaglige medarbejdere, politikere og embedsmænd. Familier, børn, unge, voksne, individuelt eller i grupper.

Google

alltheweb

altavista

CompuServe

excite

YAHOO GeoCities

HotBot

Go.com

LYCOS

metacrawler

msn

aol

Netscape

YAHOO

WebCrawler

Jubii
Yahoo
Søg Sol
Ofir-Katalog
FolkebibNet
InfoGuide